Hvordan sikres kulturarven?

De fleste ødelæggende jordarbejder sker i forbindelse med bygge- og anlægsvirksomhed. Som bygherre, køber eller sælger af et jordstykke kan man altid henvende sig til det lokale museum for at få information om eventuelle fortidsminder på et areal. Her kan man også blive vejledt i forhold til Museumslovens bestemmelser.

彩库宝典app eller kontakt Moesgaard Museum vedrørende:

  • Fredede fortidsminder
  • Landbrug og skovdrift
  • Råstofindvinding
  • Middelalderlige bykerner
  • Havbunden

 

Kontakt Moesgaard Museums arkæologer på mail: ark@rjper.com