Fund ved Gudenåen er måske Jyllands ældste kongegrav

En magtfuld elite – måske endda en konge – har i jernalderen haft hjemsted i Midtjylland. Det viser fundet af et gravmonument formet som et skib. Gravmonumentet vurderes at være et af de største i Nordeuropa.