Karakter: Meget tilfredsstillende

Moesgaard Museum varetager sine opgaver meget tilfredsstillende, lyder Kulturstyrelsens karakter i en netop offentliggjort kvalitetsvurdering.

Fakta om Moesgaard

Moesgaard Museum er en selvejende institution og har som statsanerkendt kulturhistorisk museum ansvar for:

Arkæologi i Aarhus, Odder, Favrskov og Samsø kommuner.

Marinarkæologi i farvandet ud for Region Midtjyllands østkyst og Samsø samt søer og åer i Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Horsens, Odder, Hedensted og Samsø kommuner.

Nyere tids kulturhistorie i Odder og Samsø kommuner.

Museets nærorientalske afdeling skal arbejde med tidlig kulturudvikling i landene ved den Arabiske Golf.

Museets etnografiske afdeling skal i samarbejde med Aarhus Universitet belyse menneskelivets mangfoldighed overalt i verden.

Moesgaard omfatter syv besøgssteder: Moesgaard Museum i Højbjerg, Vikingemuseet i Aarhus, Odder Museum og Samsø Museum, som består af besøgsstederne: Velkomstcentret, Museumsgården, Fredensdal og Smedjen.