Fortidens toiletter er fulde af viden

Nye metoder kan afdække latrinerne og bidrage til information om fortidens levevilkår

 

(Renée Enevold har foretaget undersøgelser af latriner fra Kultorvet i København )

Læs mere om Moesgaard Museums naturvidenskabelige undersøgelser og forskning

 

Hvad er en palynolog?

Renée Enevold er palynolog。 Det betyder, at hun undersøger bestemte mikrofossiler bl。a。 pollen og andet i prøver kaldet NPP。 NPP (non-pollen palynomorphs) er betegnelsen for mikrofossiler med organisk væg, som ikke er pollen。 En palynolog er uddannet indenfor både biologi og geologi。

I sit phd. projekt har Renée Enevold fokuseret på udvikling af metoder til analyse af NPP’ er. Generelt bevares mikrofossilerne godt, og derfor vil de kunne findes i meget gamle sedimenter – aflejringer i jorden. Renée Enevold har i sit projekt testet hidtidige metoder og udviklet en ny tilgang til materialet. Den nye tilgang er derefter implementeret i studier af både moderne og forhistoriske jordprøver.

Forskningen har bidraget til en bedre forståelse af dannelsen af NPP-selskaber, og hvorledes de kan give flere informationer om (for)historiske miljøer samt om menneskets påvirkning af disse igennem tiden.  

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Geoscience, Science and Technology, Aarhus Universitet.