Videnskabelige rapporter fra 2020

2020:01 KNV 00440-02, Rødvigvej III (FHM 4296/2519) Analyse af makrofossiler fra to palisadestolpehuller fra enkeltgravskulturen(/senneolitikum)

2020:02 KNV KNV 00300-08, Stolpegården (FHM 4296/2377) Analyse af makrofossiler fra tidlig neolitiske gruber

2020:3 FHM 5951 Henriettegård (FHM 4296/2720). Analyse af træ fra en brønd fra jernalderen 

2020:12 KNV 00636, Ringsted-Femern område 58, Sct. Clemensvej og KNV 00688, Ringsted-Femern område 41 (FHM 4296/2654 og 2650) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra gruber og et ildsted fra yngre romersk jernalder og vikingetid