Videnskabelige rapporter fra 2020

2020:01 KNV 00440-02, Rødvigvej III (FHM 4296/2519) Analyse af makrofossiler fra to palisadestolpehuller fra enkeltgravskulturen(/senneolitikum)

2020:02 KNV KNV 00300-08, Stolpegården (FHM 4296/2377) Analyse af makrofossiler fra tidlig neolitiske gruber

2020:3 FHM 5951 Henriettegård (FHM 4296/2720). Analyse af træ fra en brønd fra jernalderen 

2020:5 TAK 1877, Gammeldamsgård 3 (FHM 4296/2864) Pollenanalyse af 20 prøver fra sø-kerne

2020:7 Nationalmuseet, Hoby (FHM 4296/3028) NPP-analyse af to prøver fra et kulturpåvirket vandhul

2020:10 THY 6017, Vester Vandet (FHM 4296/1331) Arkæobotanisk analyse af to grubehuse samt kulturlag fra vikingetiden

2020:11 SIM 5170, Papirtårnet (FHM 4296/2754) Analyse af forkullet og uforkullet træ fra en Maglemoselokalitet

2020:12 KNV 00636, Ringsted-Femern område 58, Sct. Clemensvej og KNV 00688, Ringsted-Femern område 41 (FHM 4296/2654 og 2650) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra gruber og et ildsted fra yngre romersk jernalder og vikingetid

2020:14 TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138) NPP-analyse af fem jordprøver fra Jernaldergruber

2020:19 FHM 5951 Henriettegård (FHM 4296/2720)Fytolitanalyse af prøver fra en profil og lerkar i en jernalderslandsby