Videnskabelige rapporter

Arkæobotaniske undersøgelser

2020

2020:12 KNV 00636, Ringsted-Femern område 58, Sct. Clemensvej og KNV 00688, Ringsted-Femern område 41 (FHM 4296/2654 og 2650) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra gruber og et ildsted fra yngre romersk jernalder og vikingetid

2020:10 THY 6017, Vester Vandet (FHM 4296/1331) Arkæobotanisk analyse af to grubehuse samt kulturlag fra vikingetiden

2020:02彩库宝典app KNV KNV 00300-08, Stolpegården (FHM 4296/2377) Analyse af makrofossiler fra tidlig neolitiske gruber

2020:01彩库宝典app KNV 00440-02, Rødvigvej III (FHM 4296/2519) Analyse af makrofossiler fra to palisadestolpehuller fra enkeltgravskulturen(/senneolitikum)

 

2019

2019:47 TAK 1506, Brøndbylund 3 (FHM 4296/2382) Makrofossilanalyser af prøver fra et treskibet hus fra ældre romersk jernalder samt to brandpletter fra yngre bronzealder/ældre førromersk jernalder

2019:41 FHM 5180, Riisvej i Norring (FHM 4296/2620) Analyse af makrofossiler fra yngre jernalder

2019:38彩库宝典app DKM 20.812, Alstrup (FHM 4296/2640) Makrofossilanalyse af en prøve fra et tagstolpehul i et treskibet bronzealderhus i Vestjylland

2019:34 OBM 4937, Nørrebjerg, etape 1 & 2 (FHM 4296/1883) Arkæobotanisk analyse af stolpehulsfyld fra huse fra senneolitikum, yngre bronzealder, yngre romersk/ældre germansk og ældre germansk jernalder

2019:27 ÅHM 6686, Bispensgade 14 (FHM 4296/2541) Makrofossilanalyse af to prøver fra middelalderlige lag i Aalborg

2019:20 TAK 1351, Merlegårdsvej (FHM 4296/2410) Makrofossilanalyser af to prøver fra et tagstolpehus fra yngre vikingetid og en grøft fra 1100-1440-tallet

2019:16 FHM 5450, Bendixminde, delområde 2 (FHM 4296/1828) Makrofossilanalyser af prøver fra en ovngrube fra førromersk jernalder

2019:06 HEM 5270, Krogstrup VII (FHM 4296/2088) Makrofossilanalyser af prøver fra en ovngrube og et stolpehul/fyldskifte fra yngre bronzealder

2019:05 KNV 00333-03, Kildegård (FHM 4296/2396) Makrofossilanalyser af prøver fra et 1400-tals hus

2019:01 HBV 1466, Lille Tornumgård, etape II (FHM 4296/2213) Makrofossilanalyser af prøver fra to gruber fra yngre bronzealder

 

2018

2018:30 Göteborg 342, Masthugget 26:1, Amerikahuset FU, Sverige (FHM 4296/2752) Analyse af makrofossiler fra et brandlag i en bygning fra 1700-tallet på Gøteborgs havn

2018:27 VMÅ 2866, Fuglsang 2016 (FHM 4296/2436) Analyse af makrofossiler og trækul fra en ovn og en formodet ovn fra yngre bronzealder

2018:23 FHM 5452, Bendixminde, delområde 4 (FHM 4296/2361) Arkæobotanisk analyse af et jernudvindingsanlæg fra yngre romersk jernalder

2018:22 DKM 20.775, Barslev (FHM 4296/2308) Arkæobotanisk analyse af en prøve fra et stolpehul fra tidlig middelalder

2018:21 HEM 5265, Åbrinken (FHM 4296/1976) Arkæobotanisk analyse af forkullet plantemateriale fra et fyldskifte i et ældre bronzealderhus, samt fra en grube, sandsynligvis fra ældre førromersk jernalder

2018:20 RAÄ 60, Varnhem, Sverige (FHM 4296/2580) Analyse af makrofossiler fra et langhus og en grube fra romersk jernalder

2018:19 FHM 5292, Det Nye Universitetshospital Skejby, etape 2, område 2 (FHM 4296/1227) Arkæobotanisk analyse af forkullet plantemateriale fra en grube fra yngre bronzealder-ældre jernalder

2018:18 HOL 20.642, Elkær (FHM 4296/2307) Arkæobotanisk analyse af en prøve fra en koge-/ildgrube fra yngre bronzealder

2018:17 KNV 00444, Præstemark (FHM 1296/2477) Analyse af makrofossiler fra to huse fra ældre jernalder

2018:15 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337). 2. sending / 2017 Makrofossilanalyse af prøver fra et kulturlag fra mellemneolitikum A

2018:6 VSM 09969, Tange Nørrehede (FHM 4296/1775) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra ild-/kogegrube i hus fra ældre bronzealder

2018:5 VKH 7627, Byggemodning, Korsdalsvej (FHM 4296/2280) Arkæobotanisk analyse af tre prøver fra østenden af et langhus fra vikingetiden

2018:4 VKH 7537, Ulballegård (FHM 4296/2104) Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra tre huse fra førromersk og ældre romersk jernalder

2018:1 HEM 5472, Åbjerg (FHM 4296/2224) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en formodet offergrube fra slutningen af bronzealderen

 

2017

2017:32 OBM 5868, Herluf Trollesvej 259 (FHM 4296/1930) Arkæobotanisk analyse af forkullede planterester fra en brandtomt fra yngre bronzealder

2017:31 Karleby 194, Falbygden, Sverige (FHM 4296/2337) Makrofossilanalyse af prøver fra et kulturlag fra mellemneolitikum A

2017:30 KNV 00415, Turebylille Vindmøllepark (FHM 4296/2415) Makrofossilanalyse af prøver fra to tidlig neolitiske gruber

2017:27 KNV 00007, Traneholmgård (FHM 4296/2131) Archaeobotanical analysis of a sample from the bottom of an early Iron Age well

2017:26 KNV 00203, Kulerup Vest (FHM 4296/1945) Makrofossilanalyse af to hustomter fra yngre førromersk/ældre romersk jernalder og ældre germansk jernalder

2017:24 FSM 6973, Frydenlund (FHM 4296/1119) Makrofossilanalyse af anlæg fra tidligneolitikum

2017:23 ÅHM 6500, Frejlevgård etape V (FHM 4296/2272) Makrofossilanalyse af to-skibet langhus fra overgangen mellem senneolitikum og ældre bronzealder

2017:22彩库宝典app TAK 1581 EU, Mosebjerg 3 (FHM 4296/1850) Makrofossilanalyse Makrofossilanalyse af materiale fra et treskibet hus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2017:20 KNV 00102-01, Kulerup (FHM 4296/1961) Makrofossilanalyse af makrofossiler fra en staklade fra ældre romersk jernalder

2017:16 MKH 1849, Eltang (FHM 4296/2107) Makrofossilanalyser af grubehuse fra vikingetiden

2017:14 LMR 14546, Ronæs Skov (FHM 4296/86) Analysis of a waterlogged archaeobotanical sample, x5

2017:12 OBM 9776, Vilhelm Werners Plads (FHM 4296/1392). Archaeobotanical analyses of soil samples from Medieval Odense

2017:10 TAK 1668, Smågårde 3 (FHM 4296/2138)Analysis of waterlogged archaeobotanical samples from pits

2017:9 OBM 3179, Skulkenborg (FHM 4296/1666) Makrofossilanalyse af et lag fra en nedgravning fra 1300-tallet

2017:8 MNS 50091, Brennum Park (FHM 4692/1985) Makrofossilanalyse af to brandtomter fra henholdsvis ældre romersk jernalder og yngre germansk jernalder

2017:7 ØHM 1048, Torvet, Springvand (FHM 4296/1681) Arkæobotanisk analyse af jordlag fra Svendborgs ældre middelalder

2017:5 ÅHM 6499, Kronhjorten, etape 1 (FHM 4296/2037)Makrofossilanalyse af en prøve fra en forsænkning i et langhus fra Klokkebægerkulturen

2017:4 VKH 7438, Prinsessens Kvarter Nord (FHM 4296/1993) Makrofossilanalyse fra den østlige del af et førromersk hus

2017:3 OBM 9776, Vilhelm Werners Plads (FHM4296/1392) Archaeobotanical analysis from a burned 14th-15th Century brewery

2017:2 HBV 1412, Revsinggård (FHM 4296/1187) Makrofossilanalyser af to gruber fra et langhus fra senneolitikum/ældre bronzealder periode I

2017:1 HAM 4950, Bramdrup (FHM 4296/763) Arkæobotanisk analyse af et hus fra en middelalderlandsby ved Bramdrup

2016

2016:36 KNV 00087, Campus,Køge (FHM 4296/2215)Arkæobotanisk analyse af prøve fra et muligt husoffer i et langhus fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2016:35 SJM 179, Ankelbovej (FHM 4296/1746)Arkæobotanisk analyse af prøver fra senneolitisk/ældre bronzealderhus

2016:33 SIM 12/2012, Balle Nørremark III (FHM 4296/1738) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra tre ældre bronzealderhuse fra per. II-III og per. III

2016:34 VKH 7403/1, Brendstrupvej (FHM 4296/1707)Arkæobotanisk analyse af prøve fra forkullet lag i en høj fra tragtbægerkultur MN A

2016:32 KNV 00063, Ølsemagle Øst (FHM 4296/1843)Arkæobotanisk analyse af prøver fra langhuse fra jernalder og vikingetid

2016:31 FHM 5216, Tønnesminde (FHM 4296/1825) Arkæobotanisk analyse af prøver fra vikingetidige grubehuse

2016:26 ÅHM 6032, Hjedbæksvej 99 (FHM 4692/1971) Arkæobotanisk analyse af to prøver fra et hus fra ældre førromersk jernalder

2016:25 ROM 3250, Vinge st., etape II (FHM 4692/2128) Arkæobotanisk og vedanatomisk analyse af et senneolitisk hus

2016:24 HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4692/1320) Arkæobotanisk analyse af en yngre bronzealdergrube samt 14 jernudvindingsovne fra romersk jernalder (/ældre germansk jernalder)

2016:22 SBM 1159, Kildebjerg Ry Midterfasen, del 1 (FHM 4296/2127) Analyse af makrofossiler og trækul fra to jernudvindingsovne af slaggegrubetypen

2016:17 KNV00079, SEAS Salby-Ølby (FHM 4296/1853)Kombineret makrofosil- og vedanalyse af trækul og makrofossiler fra en urnebrandgrav fra yngre bronzealder, periode V

2016:15 NFHA 3070, Salpetermosen Syd 10 (FHM 4296/1576)Arkæobotanisk analyse af materiale fra huse og mulig staklade/økonomibygning fra romersk jernalder

2016:14 HBV 274, Solar II – Vejen Vestermark (FHM 4296/1323) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra huse, kældre, en ovn og en mulig grav fra romersk og germansk jernalder

2016:5  FHM 5432, Robert Fultonsvej (FHM 4296/1530)Arkæobotanisk analyse af materiale fra kulturlag og grube fra tidlig neolitisk tragtbægerkultur A

2016:4  KNV 00089, Egedesvej (FHM 4692/1783) Arkæobotanisk analyse af et senneolitisk hus    

2016:3  KNV 00062, Kildebrønde Nordmark (FHM 4692/1782) Arkæobotanisk analyse af en grube fra førromersk/ældre romersk jernalder

2015

2015:20  MNS 50068, Novo Nordisk Vest (FHM 4296/1858). Arkæobotanisk analyse fra to ældre germanske huse

2015:19  SBM 1297 Skovby Nygård etape I (FHM 4296/1333) Arkeobotanisk analys av två hus och en ugnsanläggning från yngre romersk/germansk järnålder

2015:18  HAM 5186, Agerskov (FHM 4296/1351) Makrofossilanalyse og vedanatomisk analyse af delvist udgravet hus fra ældre jernalder

2015:17  SBM 1220 Flensted 1, etape I, II och III (FHM 4296/1427) Arkeobotanisk analys av ett hus från yngre romersk/äldre germansk järnålder och gropanläggningar från äldre järnålder

2015:15  VMÅ 2714, Årupgård 2012,1 (FHM 4296/1455) Arkæobotanisk analyse af fem prøver fra et toskibet hus fra senneolitikum

2015:14  SIM 49/2010, Højgård (FHM4692/1497) Arkæobotanisk analyse af makrofossiler fra ældre bronzealderhus

2015:11 KØM 3011, Energinet (FHM 4296/1726) Arkæobotanisk analyse af materiale fra ovngrube fra overgangen mellem yngre bronzealder og førromersk jernalder

2015:10 KØM 2665, Birkevang (FHM 4296/1725) Arkæobotanisk analyse af to økonomibygninger fra yngre jernalder

2015:7  HBV 1340, Lille Skovgård, etape IV (FHM 4296/1751) Analyse af arkæobotanisk materiale fra ældre romersk affaldsgrube

2015:6  OBM 5821, Bramstrup (FHM4296/1252) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen

2015:4  HBV 1454, Holsted Åmark II (FHM 4296/1384)Analyse af arkæobotanisk materiale fra jordfæstegrav og gruber fra yngre neolitikum

2015:3 SBM 1221, Bøgely I, etape I, III og V (FHM 4296/1280) Makrofossilanalyser af en staklade, huse, gruber og ovne fra yngre bronzealder til yngre germansk jernalder

2015:2 HOM 2616, Petersborg (FHM 4296/1083) Arkeobotanisk analys av förkolnade växtrester från långhus och subfossilt bevarat botaniskt material från en brunn från yngre germansk järnålder/tidig vikingatid

2015:1 SIM 50/2010, Vestergård (FHM 4692/1498) Arkæobotanisk analyse af germansk jernalder 

2014

2014:10 OBM 2832, Odensevej (FHM 4296/600) Komplement till rapport nr. 13 2009 (FHM 4296/600). Fördjupad arkeobotanisk funktionsanalys av gårdsanläggningarna K15, K14 och K13

2014:9 OBM 8231, Møntergården (FHM 4296/923) Plant macrofossil analysis of three late medieval (13th-16th century) houses in Odense, Funen

2014:8彩库宝典app OKM 1921, Brokbjerggård (FHM 4692/1337) Arkæobotanisk analyse af en hustomt fra førromersk jernalder

2014:7 SBM 1219, Kalbylund I (FHM 4692/980): Arkæobotanisk analyse af prøver fra fire gruber fra førromersk jernalder

2014:6 VHM 00282, Højene (FHM 4692/1147): Arkæobotanisk analyse af en kornfyldt grube fra yngre bronzealder

2014:5 OBM 1613, Skovgård etape 2, del 1 (FHM 4692/1089): Arkæobotaniske analyser af senneolitiske gruber samt hustomter fra romersk/germansk jernalder

2014:4 HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762): Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200-600 e.Kr.

2014:3 HBV 1464 Nørregård, VIII og IX (FHM 4296/1230 og 1182): Makrofossilanalyser af huse, gruber og ”dybe anlæg” fra senneolitikum til yngre germansk jernalder

2014:2 HAM 4980, Kærgård, X399 (FHM 4296/1186): Analysis of macrofossils from a cellar from Early Roman Iron Age, Kærgård

2014:1 Makrofossilanalyse fra HAM 5197, Nefeskov (FHM 4296/1264). Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra ældre jernalder

2013

2013:11 Subsistensøkonomi i en brydningstid. Den Grubekeramiske kultur i Østjylland - De zooarkæologiske analyser

2013:10 Subsistensøkonomi i en brydningstid. Den Grubekeramiske kultur i Østjylland - De arkæobotaniske analyser

2013:9 Makrofossilanalyse fra OBM 5496, Turkjærsholm (FHM 4296/803) Arkæobotanisk analyse af korn- og frøprøver fra yngre bondestenalder, bronzealder, førromersk jernalder og romersk jernalder

2013:8 Makrofossilanalyse fra OBM 5537, Stenløsevej etape 2 (FHM 4296/1097) Arkæobotaniske analyser af rugfund fra ældre germansk jernalder

2013:7 Makrofossilanalyse fra OBM 4914, Skrillinge Sydøst II (FHM 4296/723) Analyse af arkæobotanisk materiale fra huse fra senneolitikum og ældre jernalder

2013:6 Makrofossilanalyse fra TAK 1449, Jasonminde (FHM 4296/1056) Arkæobotaniske analyser af fem to-skibede huse fra senneolitikum/ældre bronzealder

2013:5 Makrofossilanalyse fra SBM 1271, Hestehaven (FHM 4296/1059) Arkæobotanisk analyse af to neolitiske huse fra Skanderborg

2013:4 Makrofossilanalyse fra MOE 62, Toftesøgård IV (FHM 4296/1167). Analyse af prøver fra et hus fra sen ældre romersk jernalder (100-200 e.Kr.)

2013:3 Makrofossilanalyse fra OBM 8235, Hedvigslund Haveforening (FHM 4296/991). Analyse af prøver fra en yngre romersk-ældre germansk jernalder-bebyggelse

2013:2彩库宝典app Makrofossilanalyse fra OBM 5525, Campus etape 2 (FHM 4296/877). Analyse af udvalgte prøver fra huse fra yngre germansk jernalder

2013:1 Makrofossilanalyse fra OBM 5539, Hvilehøjvej (FHM 4296/878). Arkæobotanisk analyse af udvalgte prøver fra to huse fra perioden 400-600 e.Kr.

2012

2012:9 Arkæobotanisk analyse af vådprøve fra HBV 1441, Røjgård (FHM 4296/1049). Analyse af makrofossiler fra brønd fra slutningen af 1200-tallet/begyndelsen af 1300-tallet

2012:8彩库宝典app HAM 4744, Trunbro I (FHM 4296/907). Arkæobotanisk analyse af stolpehulsfyld fra hustomt og saddeltagshegn dateret til yngre jernalder

2012:7彩库宝典app ÅHM 6062, Neder Næsgård (FHM 4296/1058). Arkæobotanisk analyse af stolpefyld fra to førromerske hustomter

2012:5 MLF 0001, Syltholm Vindmøllepark (FHM 4296/1174). Arkæobotanisk analyse af lagserier i BP 975 & BP 1009 fra Syltholm Vindmøllepark, Lolland

2012:4 HEM 4849, Pårup Vest (FHM 4692/1025). Arkæobotanisk analyse af tre

jernudvindingsovne fra ældre germansk jernalder

2012:3 SBM 1194, Vrold (FHM 4296/908). Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra senneolitikum og ældre bronzealder

2012:2 HEM 4357, Sjællandsvej V (FHM 4296/369). Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra bundlag i hus fra tidlig bronzealder

2012:1 OBM 5491, Kielbjergvej Nord (FHM 4296/673). Arkæobotanisk analyse af kornprøver fra to hustomter fra yngre romertid og overgangen til ældre germansk jernalder

2011

2011:7 OBM 4538, Dragebjerggård Vest (FHM 4296/769). Arkæobotanisk analyse af to hustomter fra slutningen af yngre romertid og ældre germansk jernalder.

2011:6 Arkæobotanisk analyse fra SBM 1101, Golf 11 (FHM 4296/716). Makrofossiler fra yngre romersk jernalderhus, jernudvindingsovne fra yngre jernalder samt vikingetidsgrave

2011:5 HAM 4726, Tavhave I (FHM 4296/866). Makrofossil- og funktionsanalyse af et langhus fra ældre romersk jernalders periode B2

2011:4 Arkæobotanisk analyse af vådprøver fra OBM 8433, Tietgenbyen NV (FHM 4296/629). Makrofossiler fra to neolitiske brønde, en grube samt en udateret brønd

2011:3 HBV 1302, Kongehøj I og HBV 1275, Kongehøj II (FHM 4296/670 og 690). Makrofossilanalyser fra en røse/gravhøj fra senneolitikum/ældre bronzealder og en række hustomter fra ældre bronzealder periode II

2011:1 OBM 8440, Østre Boulevard II (FHM 4296/631) -Arkæobotanisk analyse af kornfund fra huse og gruber fra ældre bronzealder.

2010

2010:8 OBM 7499, Kræmmerled (FHM 4296/356). Arkæobotanisk analyse af langhus og grube fra ældre romersk jernalder

2010:6 MKH 1588, Viuf Vesterby 2 (FHM 4296/740). Makrofossilanalyse af bundlag og stolpehuller i grubehuse

2010:5 Makrofossilanalyse fra OBM 4536, Hestehaven 51 (FHM 4296/603). Afgrøder fra yngre romersk/ældre germansk jernalder

2010:4 ÅHM 5354, Postgården (4296/71). Analysis of carbonized plant remains from an Early Germanic Iron Age (Ældre germansk jernalder) cremation burial

2010:3 OBM 2815, Energivej (FHM 4296/465). Arkæobotaniske analyser af kornfund fra ældre bronzealder og ældre førromersk jernalder OBM 2815, Energivej (FHM 4296/465)

2010:2 SIM 8/2008, Voel Boldbaner (FHM 4296/597). Arkæobotanisk analyse af to ældre bronzealderhuse ved Voel Boldbaner

2010:1 Makrofossilanalyse fra OBM 3981, Bolteskov II (FHM 4296/483). Afgrøder og indsamlede planter fra ældre romersk jernalder

2009

2009:16 SIM 8/2004, Harsnablund (FHM 4296/369) - Arkæobotanisk og vedanatomisk analyse fra forkullet havrefund fra sen vikingetid/tidlig middelalder

2009:15 OBM 2520, Fladbjerg Syd. Arkeobotanisk analys av hus från Romersk Järnålder från OBM 2520, Fladbjerg Syd (FHM 4296/586)

2009:14 OBM 3970, Kielbergvej. Arkeobotanisk analys av hus från Romersk/Germansk Järnålder (FHM 4296/587)

2009:13 OBM 2832, Odensevej. Arkeobotanisk analys av hus från Yngre Romersk Järnålder/Germansk Järnålder (FHM 4296/600)

2009:12 OBM 2747 Hyllehøjvej Vest (FHM 4296/374). Arkæobotanisk analyse af grubefyld fra ældre jernalder

2009:11 HOM 1892 Galgehøj (FHM 4296/232). Arkæobotanisk analyse af affaldsgrube fra førromersk jernalder

2009:10 MHM 3135 Sejerslev (FHM 4296/368). Arkæobotanisk analyse af korn og frøprøver fra sen vikingetid/tidlig middelalder

2009:9 Arkæobotanisk analyse fra HAM 4538, Lykkegård Midt (FHM 4296/234). Arkæobotanisk diskussion af to middelalderlige gårdsanlæg

2009:8 Arkæobotanisk analyse af tidlig førromersk affaldsgrube. Arkæobotanisk analyse fra HOM 2288, Møllersmindevej (FHM 4296/494)

2009:7 Arkeobotanisk analys av gropar från Förromersk Järnålder. Makrofossilanalys av HOM 2295, Kværnbækgård (FHM 4296/637)

2009:6 Draphavre og vikke fra en boplads fra yngre førromersk jernalder. Arkæobotanisk analyse af FHM 4702, Elmehøjsager II (FHM 4296/326)

2009:5 Makrofossiler fra et hus fra enkeltgravskultur. Arkæobotanisk analyse fra SIM 3/2005, Troldbjerg (FHM 4296/616)

2009:4彩库宝典app Makrofossilfund fra enkeltgravskultur, senneolitikum og ældre bronzealder. Arkæobotanisk analyse fra Rosgårde (SMS 731A), Hedevang (SMS 818A), Tinghøj Huse (SMS 871A), Sdr. Ørum (SMS 797A) og Lundbro II (SMS 785A)

2009:3 Makrofossilfund fra et langhus fra sen enkeltgravskultur. Arkæobotanisk analyse fra VMÅ 2405 Tandrupgaard (FHM 4296/94)

2009:2彩库宝典app Makrofossilfund fra klokkebægerkultur og ældre bronzealder. Arkæobotanisk analyse fra VSM 64G Vindelsbæk og VSM G771 Teglværksvej 31

2009:1彩库宝典app Makrofossilfund fra to hustomter fra enkeltgravskultur og senneolitikum. Arkæobotanisk analyse ESM 1658 Uglviggård (FHM 4296/450) & ESM 2428 Måde Slam (FHM 4296/451)

2008

2008:6 Vikingetidig boplads fra ESM 2321, Tjæreborg。 Arkæobotanisk analyse af makrofossilfund fra et trelleborghus og grubehuse

2008:4 Arkæobotanisk analyse fra FHM 4862 Grenåvej, Skødstrup. Arkæobotanisk analyse fra tidlig førromersk jernalder

2008:2 Agern og korn fra Gilmosevej. En senneolitisk grube med agern og korn fra Gilmosevej (HEM 4086)

2008:1 Arkæobotanisk analyse fra romersk jernalder. Et forsøg på funktionsbestemmelse og -inddeling af et gårdsanlæg fra OBM 3790 Ågård Nord (FHM 4296/318)

2007

2007:8 OBM 7982, Lumbyvej. Analyse af forkullede planterester fra et yngre jernalder langhus ved Lumbyvej

2007:7 KMH 2420, Korshøjgård. Arkæobotanisk analyse af overgangen mellem bronzealder og jernalder fra Korshøjgård, KHM 2420 (FHM 4296/279)

2007:5 HBV 941, Holsted Overmark. Arkæobotanisk analyse af kornkasser og slaggegruber fra ældre germansk jernalder

2007:1 ÅHM 5346, Kildalsgård og ÅHM 5349, Kærvang. Arkæobotanisk materiale fra neolitikum og ældre bronzealder ved ÅHM 5346 (FHM 4296/26) og ÅHM 5349 (FHM 4296/122)

2006

2006:2 FHM 4296/146, Ålum. Arkæobotanisk undersøgelse af KHM 1569, Ålum

2006:1 FHM 4296/144, Kildebjerg I, Arkæobotanisk undersøgelse af SBM 983, Kildebjerg I

2005

2005:1 FHM 4296/105, Lumbyvej. Arkæobotanisk undersøgelse af OBM 8900

2004

2004:4 FHM 4534, Bytoften. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube

2004:3 ASR 1710, Østertoften. Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften

2003

2003:6 SMS 654, Hellegård. Arkæobotanisk gennemgang af materiale fra brandgrave, dateret til omkring 500 f.kr.

2003:4 THY 2269, Sundby. Arkæobotanisk undersøgelse af forkullet materiale fra udsmidslag og hustomt fra yngre bronzealder

2003:2 EBM 814, Ørupgård. Arkæobotanisk undersøgelse af EBM 814, Ørupgård

2002

2002:3 THY 3759, Grydehøj. Forkullet materiale i gravhøj fra Enkeltgravskulturen

2002:2 HBV 941, Holsted Overmark. Arkæobotanisk undersøgelse af HBV 941, Holsted Overmark

2002:1 VMÅ 2321, Gøttrup. Makrofossilundersøgelse af en brandtomt fra førromersk jernalder