UNESCO Samlingerne

”UNESCO Samlingerne er mobile, færdigpakkede undervisningssamlinger etableret ved Moesgaard Museum af faguddannede antropologer

Samlingerne modtog i 2017 Dansk etnografisk forenings formidlingspris.”