Etnografisk Afdeling

Museum for hele verden

UNESCO Samlingerne består af 29 udlånssamlinger. Omtrent hvert år arbejder vi sammen med forskende antropologer med at etablere en ny UNESCO samling til gavn for skoler og uddannelsesinstitutioner rundt i hele landet. 

Herudover forsker afdelingens inspektører i områder som historiske samlinger fra Nepal og Afganistan, samfundsforandring i Melanesien, nomader og migrantsamfund, samt jæger-samlere i Tanzania i temaer om repatriering, historie, håndværk, besjælede eller hellige genstande, kosmologi og ritualer, samt økonomisk antropologi。

Etnografisk Afdeling har tætte bånd til faget antropologi ved Aarhus Universitet gennem forskellige forskningsprojekter, herunder et varierende antal ph.d.-stipendiater, der aktivt bidrager til nyindsamlinger, udstillinger og publikationsvirksomhed. 

Etnografisk Afdeling har været knyttet til museet siden 1953, hvor Den Etnologiske Studiesamling ved Aarhus Universitet blev oprettet。 Studiesamlingen overgik til Moesgaard Museum i 1999。