Kurser for elever

Alle kurser skræddersyes efter din gymnasieklasses behov og vi er altid minimum 2 undervisere på hvert kursus

1 Basiskursus i feltarbejde

Med basiskurset får dine elever basale færdigheder i at bruge antropologiske metoder. Vi introducerer til antropologiens kernemetoder deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode. I workshoppen giver vi eleverne nogle praktiske øvelser, hvor eleverne dels kan øve sig i at benytte metoderne, og dels selv mærke metodernes effekt og vidensmæssige udbytte. Kurset skræddersyes til det specifikke feltarbejde, eleverne skal ud og lave, hvorfor hvert kursus slutter af med en vejledning i at udforme et projektdesign.

Standardindhold
  • Basis introduktion til feltarbejdsmetoderne og teorien bag
  • Kort metodeworkshop (øvelser i deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode)
  • Kort vejledning i projektdesign med henblik på de specifikke feltarbejdsprojekter, eleverne efterfølgende skal lave.
Tid: 2 lektioner         
Pris: 7900 kr.

+ Tilkøb af kursus i analyse og formidling。 I kan vælge at tilkøbe et 2 lektioners kursus, hvor vi underviser eleverne i at bearbejde, analysere og formidle deres indsamlede materiale fra feltarbejdsprojekterne。 Pris 7900 kr。

2 Studietur                                                                    

I forbindelse med studieture tilbyder vi et forløb i feltarbejdsmetoder og analyse. Fokus er på hvordan man kan lave feltarbejde i fremmede kulturer, herunder særligt på, hvordan man skaffer sig adgang til felt og informanter, samt hvad det indebærer selv at skulle producere viden. Se også vores kursuspakke til undervisning af lærere i forbindelse med studietur.

Standardindhold

Før studieturen

  • Basis introduktion til feltarbejdsmetoderne og teorien bag
  • Kort metodeworkshop (øvelser i deltagerobservation, interview og evt. visuel og materiel metode)
  • Kort vejledning i projektdesign med henblik på de specifikke feltarbejdsprojekter, eleverne efterfølgende skal lave. 
Tid: 2 lektioner


Efter studietur

  • Indføring i analyse af elevernes indsamlede materiale, med henblik på formidling enten i form af tekst, udstilling eller et visuelt produkt.
  • Der vil blive lagt vægt på analytisk refleksion over elevernes indsamlede materiale, samt deres metodiske overvejelser under feltarbejdet i udlandet. Denne kritiske refleksion vil de senere kunne bruge i forbindelse med større skriftlige opgaver og AT-forløb.
Tid: 2 lektioner
Pris: 15.800 kr.

 

3 Temaspecifik pakke (udviklet efter ønske fra lærer)

Har du et særligt tema eller fag, som du ønsker at understøtte med feltarbejde, udarbejder vi et særligt skræddersyet forløb, som passer til netop jeres behov。

Pris: afhængigt af omfang