Studie af Katxuyana-samlingen på Moesgaard Museum

 

 

Astrid Kieffer-Døssing har modtaget støtte fra Etnografisk Studiesamling til en studierejse til Brasilien, som en del af et praktikforløb om etnografiske museumssamlinger på kandidaten Sustainable Heritage Management:

 

Hvilken betydning har kulturarv for nutidens museer og oprindelige folk, og hvad er potentialet for ny forskning i og formidling af ældre museumssamlinger? Ud fra disse spørgsmål arbejdede jeg med Katxuyana-samlingen på Moesgaard Museum. Denne samling er ikke blevet forsket i, siden den blev indsamlet i 1958, og blev først ”genopdaget” i 2013.
Rejsen til Brasilien havde to formål. For det første at forbinde de nulevende Katxuyanaer med deres materielle kulturarv og undersøge dens betydning i dag. For det andet at indsamle yderligere information om genstandene i samlingen for at udarbejde beskrivelser til Moesgaard Museums database.

 

Se Astrids billeder til venstre。