Den Etnografiske Studiesamling (ESS)

Et samarbejde mellem Aarhus universitet og De Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum.

ESS har til formål at styrke vidensdeling og projekter på tværs af de to institutioner。 Et udvalg bestående af repræsentanter fra begge institutioner uddeler flere gange om året midler til studerende og andre med tilknytning til det antropologiske studie- og forskningsmiljø i Aarhus。  

(Click here for English version)                                                          

                                                                        logo au      momu logo

Hvad kan man søge støtte til?

ESS støtter projekter med fokus på visuel og materiel kultur og/eller på formidling af antropologisk viden。 Udvalget uddeler legatstøtte til projekter med relevans for De Etnografiske Samlinger eller for UNESCO-samlingerne。 Det kan være i form af indsamling af genstande, optagelse af en film, skabelsen af en udstilling eller noget helt tredje。

Udvalget prioriterer som regel kandidatstuderende, som udnytter støtten i forbindelse med deres feltarbejde eller speciale. Andre med tilknytning til det antropologiske studie- og forskningsmiljø i Aarhus kan dog også komme i betragtning til støtte. 

Støtten skal bruges til at dække omkostninger for rejse og ophold under feltarbejdet。 Legaterne har som regel en størrelse på 5000-15。000 kroner。 Modtagere får ikke pengene udbetalt, men refunderet efterfølgende。 Midlerne skal bruges og afregnes i det år, til hvilke de er bevilget。 Udgifter til indkøb og hjemsendelse af genstande dækkes sædvanligvis af De Etnografiske Samlinger, og kan ikke søges støtte til fra Studiesamlingsudvalget。