Pleje af gravhøje

Frivillige borgere beskytter vore gravhøje

I Skanderborg Kommune er der 134 fredede fortidsminder, hvoraf de fleste er gravhøje. Mange af disse er groet til i krat og træer, og en del af dem er svære at genkende som gravhøje.
Moesgaard Museum har i samarbejde med Skanderborg Kommune startet et pilotprojekt, der har til hensigt at hjælpe lodsejerne i Skanderborg Kommune med plejen af deres gravhøje. Der er blandt andet oprettet en gruppe af frivillige borgere, som kan hjælpe lodsejerne med plejen.
Fortidsmindernes synlighed er vigtig – dels for at de kan erkendes og dermed undgå utilsigtet ødelæggelse, dels for at folk kan se dem og glædes over dem.
Det hører med til vores romantiske opfattelse af en gravhøj, at der skal stå store træer med imponerende kroner på den. Men de fredede fortidsminder har bedst af, at der ikke vokser træer, buske eller krat på dem, idet bevoksningen dels kan skygge græsdækket væk, så der opstår jorderosion, og dels kan træernes rødder ødelægge de arkæologiske levn i fortidsmindet. Endelig kan træer, der vælter under storm trække rodkager op af fortidsmindet.
Projektet er med til at beskytte gravhøjene for eftertiden.

Kontakt: Hvis du har spørgsmål om projektet med pleje af gravhøje, er du velkommen til at sende en mail til museumsinspektør Marlene Sørensen på mas@rjper.com eller ringe på tlf. 2338 2331

Støttet med udlodningsmidler til Friluftslivet i samarbejde med Kulturstyrelsen.